Oferta

OSZCZĘDZAJ CZAS, PIENIĄDZE, ENERGIĘ

MJ ENERGY POMAGA SZEROKIEJ RZESZY KLIENTÓW W OBNIŻENIU ZUŻYCIA ENERGII, CO PRZEKŁADA SIĘ NA POPRAWĘ CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH ZNACZNIE OBNIŻAJĄC EMISJĘ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI DO ATMOSFERY, A TAKŻE NA OBNIŻENIE KOSZTÓW.

W trosce o czas i komfort.

Szanując czas i komfort klienta realizujemy zadania kompleksowo. Obszarem działalności MJ Energy są usługi projektowe i doradztwo techniczne w szerokim zakresie elektroenergetyki, elektrotechniki i teletechniki, a także wykonywanie wielobranżowych  projektów architektoniczno-budowlanych. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług realizowanych profesjonalnie, rzetelnie i terminowo.

AUDYTY

Szeroki zakres audytów energetycznych wykonywanych przez MJ Energy pozwala skierować naszą ofertę zarówno do Jednostek Samorządu Terytorialnego jak i do Zakładów Przemysłowych, nie pomijając odbiorcy indywidualnego.
Zapraszamy do współpracy wszystkich poszukujących dofinansowania ze środków krajowych i zagranicznych (Fundusze Unijne, Fundusze Norweskie, NFOŚiGW, RPO), pomagamy w przygotowaniu odpowiedniego wniosku oraz wykonujemy wymagane audyty efektywności energetycznej.
Szeroko pojęty audyt oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego wykonujemy zarówno na potrzeby programów dofinansowujących (np.: SOWA) jak i dla ogólnego wskazania możliwych sposobów modernizacji.
Dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem premii termomodernizacyjnej oferujemy wykonanie audytu energetycznego wykazującego zmniejszenie zapotrzebowania na energię.
W celu uzyskania świadectwa efektywności energetycznej (białych certyfikatów) wykonujemy audyty dla przedsięwzięć planowanych z zakresu prac wymienionych w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).
Przypominamy, że każdy nowy budynek powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego wykonanie jest również w naszej ofercie.
Oferujemy również wykonanie okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji z uwzględnieniem efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 2014 r. "O charakterystyce energetycznej budynków". W zakres wykonywanej kontroli oceniającej sprawność systemów i ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku wchodzą: ocena stanu technicznego kotła, ocena efektywności spalania, ocena wielkości kotła w stosunku do rzeczywistych potrzeb, protokół z kontroli. Wszystkich zobligowanych ustawowo do stosowania wspomnianych przepisów zapraszamy do współpracy; przypominamy jednocześnie, że kontrole takie powinny być przeprowadzane, w zależności od mocy cieplnej kotła, co 2, 4 lub 5 lat.

audyty efektywności energetycznej
inwentaryzacja GIS

INWENTARYZACJA GIS

Dla poprawnego wykonania audytu i właściwych wyliczeń wskaźników ekonomicznych i energetycznych potrzebna jest rzetelna wiedza zarówno o działaniach modernizacyjnych jak i o stanie istniejącym. Należy zatem sprawdzić wszelką dostępną dokumentację oraz jej zgodność ze stanem faktycznym. Czynności inwentaryzacyjne wykonujemy z myślą o tym, żeby nie były to tylko "suche" dane wsadowe do audytu. Wykorzystując odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, inwestor finalnie otrzymuje wartość dodaną w postaci elektronicznej bazy danych. Odpowiednie oprogramowanie, dostosowane do przechowywanych danych, pozwala w wygodny sposób zarządzać zinwentaryzowanymi zasobami. W pełni edycyjna struktura oprogramowania pozwala na uaktualnianie przechowywanych danych, dzięki czemu uzyskujemy elastyczny system do zarządzania infrastrukturą.

Kluczowym takim oprogramowaniem jest MJViewer do zarządzania systemem oświetlenia. Jest to nasze autorskie oprogramowanie, które powstało zgodnie z naszą myślą, aby wykonana w terenie inwentaryzacja nie pozostała jedynie na papierze. Dlatego w naszej ofercie znajduje się wykonywanie inwentaryzacji elektronicznej GIS również jako oddzielna usługa.

PROJEKTY

Realizujemy projekty: budowlane, wykonawcze, fotometryczne, kosztorysy, dokumentacje przetargowe.
W zakresie realizowanych przez nas opracowań projektowych wchodzą: instalacje elektryczne wewnętrzne (obiektów przemysłowych, biurowych, użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych i handlowych); instalacje niskoprądowe i automatyka w zakresie instalacji telefoniczno - komputerowych, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje antywłamaniowe, instalacje telewizji przemysłowej, kontroli dostępu itp..
Przygotowujemy kosztorysy inwestorskie, kosztorysy przetargowe, specyfikacje techniczne i przedmiary.

projekty budowlane, wykonawcze, fotometryczne
doradztwo w ramach realizowanych projektów i audytów

DORADZTWO

W ramach wykonania swoich projektów i audytów prowadzimy doradztwo w zakresie: doboru właściwego sprzętu oświetleniowego zapewniającego spełnienie wszelkich norm; doboru prostego i bezawaryjnego systemu sterowania wraz z monitoringiem pracy; doboru właściwej formy finansowania przedsięwzięć budowlanych; negocjacji z zakładami energetycznymi; konsultacji w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych; konsultacji i pomocy w tworzeniu i ocenie postępowań przetargowych.

WYKONAWSTWO

Realizujemy inwestycje w zakresie prac elektrycznych.
Wykonujemy pomiary luminancji i natężenia oświetlenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.
Prowadzimy nadzór autorski i inwestorski.
Uczestniczymy w rozruchach instalacji.

usługi wykonawcze w zakresie prac elektrycznych
iluminacje obiektów architektonicznych

ILUMINACJE

Współcześnie w naszych miastach dominuje intensywne oświetlenie obiektów handlowych i reklam miejskich. W takim otoczeniu niejednokrotnie nikną obiekty o ciekawej bryle architektonicznej i znaczeniu historycznym. Projektujemy indywidualne oświetlenie architektoniczne dla podkreślenia walorów obiektów w porze nocnej. Ideą naszych projektów jest przywołanie światłem ich widoku, blasku oraz wydobycie najistotniejszych cech znanych z dziennej panoramy miasta. Odpowiednio dobrane światło eksponuje wybrane obiekty, kształtuje nastrój i tworzy wyjątkowy wizerunek miasta nocą. Pozwala tchnąć drugie życie w obiekty architektoniczne.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Inwentaryzacja

  Wszelkie działania modernizacyjne należy rozpocząć od analizy stanu istniejącego. W tym celu należy sprawdzić wszelką dostępną dokumentację oraz jej zgodność ze stanem istniejącym - należy wykonać inwentaryzację. Działania takie realizujemy w oparciu o najnowszy dostępny sprzęt oraz wiedzę i doświadczenie naszych pracowników.

 • Analiza danych

  Zebrane w terenie dane podlegają dalszej obróbce i analizie. Na tym etapie, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania, dane są weryfikowane i przygotowywane na potrzeby audytu.

 • Audyt

  W oparciu o uzyskane dane, wiedzę i doświadczenie naszych audytorów powstaje dokumentacja zawierająca analizę wskaźników ekonomicznych i ekologicznych dających podstawę do podjęcia decyzji o dalszej modernizacji.

 • Realizacja

  Po wykonaniu audytu, nie kończy się nasza współpraca. W ofercie MJ Energy znajdą Państwo szeroka gamę usług poaudytowych: przygotowanie dokumentacji projektowej, przetargowej, wykonawczej, pomiary i audyty powykonawcze.

ZASIĘG DZIAŁANIA

Działamy głównie na terenie całej Polski. Ale nasze oprogramowanie nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych. Możemy wdrożyć oprogramowanie inwentaryzacyjne z dowolnego obszaru.

PARTNERZY BIZNESOWI

Współpracujemy z wiodącymi na rynku producentami sprzętu i oprogramowania w sektorze efektywności energetycznej, dzięki czemu stale podnosimy swoje kwalifikacje i możemy korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań.

O firmie

MJ ENERGY jest liderem rynku w zakresie rozwiązań serwisowych dla jednostek samorządów terytorialnych. Od wielu lat zajmujemy się światłem, efektywnością energetyczną, oświetleniem ulicznym oraz wsparciem w zakresie modernizacji systemów oświetlenia zewnętrznego.
OSZCZĘDZAJ CZAS, PIENIĄDZE, ENERGIĘ - BĄDŹ EKO

Kontakt

ul. Świderska 47
05-400 Otwock
NIP: 5322083738

biuro:
05-400 Otwock
Hugona Kołłątaja 4 lok. 25

605 554 465; 605 555 631
biuro@mjenergy.pl

Na stronie

Prześlij kontakt

Prześlij adres e-mail - odpiszemy
Copyright © 2020 MJ ENERGY. All Rights Reserved.

Search