MJAWARIE

Aplikacja MJ AWARIE

APLIKACJA MJAWARIE

W odpowiedzi na wiele Państwa sugestii rozszerzyliśmy funkcjonalność naszego oprogramowania MJVIEWER o moduł AWARIE. Stworzony został jako aplikacja internetowa do zgłaszania awarii systemu oświetlenia. Podobnie jak MJVIEWER - nowa aplikacja idealnie wpisuje się w koncepcję Smart City, pozwalając znacznie skrócić formalną drogę od zgłoszenia awarii do jej usunięcia. Narzędzie stworzone zostało w ten sposób, aby mogło być wykorzystywane zarówno przez jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez firmy wykonujące konserwację oraz inne podmioty.

Zgłaszanie awarii systemu oświetlenia ulicznego

odbywa się obecnie w wielu miejscach w sposób chaotyczny i nieuporządkowany. Liczne telefony z informacjami o występującej awarii są często niespójne i wymagające weryfikacji. Ilość zgłoszeń dotyczących tego samego przypadku wprowadza dodatkowe straty czasu. Aplikacja MJAWARIE to spójny system elektroniczny w postaci oprogramowania dostępnego przez przeglądarki internetowe oraz urządzenia mobilne. Dzięki czemu każdy mieszkaniec ma możliwość w prosty sposób zgłosić awarię systemu oświetlenia.  Forma graficzna identyfikacji zgłaszanego obiektu poprzez wskazanie punktu na mapie, pozwala uniknąć problemów związanych ze zlokalizowaniem zgłoszonej awarii. Przesłane zgłoszenie jest od razu graficznie zasygnalizowane na mapie i opatrzone statusem realizacji widocznym dla użytkowników, dzięki czemu eliminujemy niepotrzebnie powielające się zgłoszenia.

FUNKCJONALNOŚĆ

 • dostęp przez przeglądarkę i urządzenia mobilne;
 • widok sieci oświetlenia na różnych podkładach mapowych;
 • proste i przejrzyste zgłoszenie awarii przez mieszkańca;
 • możliwość tworzenia raportów dla operatora systemu;
 • pełna baza danych zgłaszanych awarii (oprawa, słup, wysięgnik, liniia);
 • dane zapisywane w chmurze;
 • aplikacja kompatybilna z aplikacją MJ Viewer;
okno zgłaszania awarii

IDENTYFIKACJA AWARII

W głównym widoku aplikacji, dostępnym dla wszystkich mieszkańców, naniesione są punkty oświetlenia zewnętrznego na podkładach mapowych. W celu elektronicznego zgłoszenia awarii wystarczy wybrać odpowiedni obiekt na mapie, w jego odnalezieniu pomaga funkcja autolokalizacji.

ZGŁASZANIE AWARII

W kolejnym kroku wystarczy wypełnić prosty formularz, uzupełniając go o wybrany z listy "powód zgłoszenia". Wśród opcji do wyboru są:

 • Uszkodzona obudowa oprawy
 • Oprawa nie świeci
 • Uszkodzony ciąg oświetleniowy
 • Uszkodzony słup
 • Uszkodzona wnęka słupowa
 • Uszkodzony wysięgnik
 • Oprawa zasłonięta przez konary drzew
 • Oświetlenie świeci w dzień

Każde zgłoszenie można uzupełnić o dodatkowy komentarz.

formularz zgłoszenia
panel administracyjny

ADMINISTRACJA

Operator systemu po zalogowaniu dostaje odrębny panel do zarządzania wszystkimi zgłoszeniami. Po podjęciu odpowiednich działań mogą być one odnotowywane w systemie. Kolumna Status Zgłoszenia wyświetla bieżącą informację, dzięki czemu operator od razu widzi czy dane zgłoszenie jest: Nowe, Zakończone, Fałszywe, czy Przekazane (do realizacji).

HISTORIA ZDARZEŃ

Wszystkie informacje i działania związane ze zgłaszanymi awariami są gromadzone w systemie i dostępne w zakładce "Historia zdarzeń" w postaci tabelarycznego zestawienia z możliwością filtrowania. Informacje te można generować w postaci różnych raportów dla zadanego przedziału czasowego. Raporty generowane są w postaci edytowalnych plików .xls dzięki czemu mogą być poddane dalszej obróbce i filtrowaniu.

historia zdarzeń

Aplikacja MJAWARIE jest ściśle powiązana z głównym oprogramowaniem MJVIEWER i razem stanowią spójny pakiet do zarządzania infrastrukturą oświetlenia drogowego.
Jednak w celu odseparowania pewnej części danych zapewniamy bezpieczną instalację aplikacji MJAWARIE na wyodrębnionej platformie.

Po więcej szczegółów zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem pod numerem tel. 605 555 631.
Wszelkie uwagi odnośnie oprogramowania prosimy zgłaszać mailowo na adres: wsparcie@mjenergy.pl

MJVIEWER

ENTER

REFERENCJE

O firmie

MJ ENERGY jest liderem rynku w zakresie rozwiązań serwisowych dla jednostek samorządów terytorialnych. Od wielu lat zajmujemy się światłem, efektywnością energetyczną, oświetleniem ulicznym oraz wsparciem w zakresie modernizacji systemów oświetlenia zewnętrznego.
OSZCZĘDZAJ CZAS, PIENIĄDZE, ENERGIĘ - BĄDŹ EKO

Kontakt

ul. Świderska 47
05-400 Otwock
NIP: 5322083738

biuro:
05-400 Otwock
Hugona Kołłątaja 4 lok. 25

605 554 465; 605 555 631
biuro@mjenergy.pl

Na stronie

Prześlij kontakt

Prześlij adres e-mail - odpiszemy
Copyright © 2020 MJ ENERGY. All Rights Reserved.

Search